info@sarthony.com 07496542564 | 07946407813

Dziękujemy za wybranie Sarthony Studio. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług świadczonych przez Sarthony Studio.

Przed skorzystaniem z naszych usług należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin.

Usługi

Sarthony Studio specjalizuje się w projektowaniu graficznym, tworzeniu identyfikacji wizualnej oraz innych usługach dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta.

Logo

 • Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z Klientem tworzymy 4-5 propozycji logo.
 • Gwarantujemy wykonanie projektu z najwyższą starannością i na odpowiednim dla takich prac poziomie technicznym.
 • Logo dostarczane jest w formacie wektorowym (PDF) i rastrowym (JPG, PNG) w kilku wariantach kolorystycznych.
 • Nie ustalamy limitu poprawek; współpracujemy z klientem, aby osiągnąć ostateczny satysfakcjonujący wynik.

Grafika do druku

 • Na podstawie wcześniejszych ustaleń z Klientem przygotowujemy około 3 projektów.
  Projekty te są dostarczane w wersji przeznaczonej do użytku online oraz jako plik gotowy do druku.

Płatności

 • Przed rozpoczęciem pracy wymagany jest depozyt.
 • Przeniesienie praw autorskich nastąpi po zapłaceniu pełnej kwoty za logo.
 • Wszelkie zmiany po zaakceptowaniu i opłaceniu projektu są możliwe za dodatkową opłatą.

Prawa autorskie i własność intelektualna

 • Sarthony Studio oświadcza, że jest autorem projektu i posiada do niego prawa autorskie.
 • Do momentu uregulowania pełnej kwoty za usługę, wszelkie prawa do wykonanych prac pozostają własnością Sarthony Studio.
 • Sarthony Studio przenosi na klienta pełne prawa autorskie do logo na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
 • Sarthony Studio zastrzega sobie prawo do wyświetlania logo w ramach prezentacji na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Ograniczenia

 • Prosimy o nieudostępnianie proponowanych projektów na portalach społecznościowych przed dokonaniem pełnej płatności.
 • Sarthony Studio nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po wydrukowaniu materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Klienta. Prosimy o dokładne sprawdzenie wszystkich materiałów przed ich wydrukowaniem.

Poufność

Obie strony zobowiązują się do zachowania poufności informacji niepublicznych.

Odpowiedzialność

Sarthony Studio nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z opóźnień niezawinionych przez nas.

Postanowienia końcowe

 • Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między stronami i zastępują wszystkie wcześniejsze porozumienia.
 • Wszelkie zmiany niniejszych Warunków muszą zostać zaakceptowane przez obie strony.

Korzystając z naszych usług, użytkownik akceptuje powyższe Warunki świadczenia usług przez Sarthony Studio.